Vyškov - informace o městě

Okresní město Vyškov leží v Jihomoravském kraji na horním toku řeky Hané. Město je vzdálené asi 30km od krajského města Brna. Centrum Vyškova leží v nadmořské výšce 245 m a v dnešní době zde žije kolem 22 500 obyvatel na více než 5000 ha.

Historie Vyškova

První zmínka o Vyškově byla zaznamenána v roce 1141 biskupem Jindřichem Zdíkem. Ve 13. století byl Vyškov sídlem zeměpanských úředníků a později olomouckých biskupů. Vyškov, který byl do 13. století osadou, byl povýšen na město, nazývané jako „oppidum forense.“ Původní podoba města se dá dobře rekonstruovat z dochovaných vyobrazení Vyškova z roku 1593. Dřívější náměstí bylo trojúhelníkového charakteru s přilehlými ulicemi. Celé město bylo obehnáno hradbami a průchod byl možný pouze třemi vstupními branami – Olomouckou, Brněnskou a Kroměřížskou. 17. století se pro Vyškov jevilo jako klidnější a byl zaznamenám nárůst řemesel – hrnčířství, soukenictví i řeznictví. V 17. století bylo město také těžce poznamenáno třicetiletou válkou. Následná oprava a vzestup Vyškova se pojí se jménem biskupa Karla II. Z Lichtenštejna-Kastelkornu, který zde zřídil bohatou obrazárnu. Roku 1753 lehlo popelem téměř celé město a tehdejší věhlasné slávy už nikdy znovu nedosáhlo.

Památky ve Vyškově

Nejzajímavější a nejnavštěvovanější kulturní památkou ve Vyškově je zámek vystavěný na místě původního hradu z 15. století. Dnes je v prostorách zámku Muzeum Vyškovska, které má osm stálých expozic. K zámku patří zámecká zahrada jejíž dominantou je lodžie z roku 1673. Kostel Nanebevzetí Panny Marie původně v gotickém stylu byl přestavěn roku 1773 po vzoru barokního stylu. Výraznou dominantou jádra Vyškova je renesanční radnice s věží z 2. pol. 16. století. Dodnes jsou zde zachovány zbytky podloubí. Morový sloup, který je umístěn na náměstí, pochází z roku 1719, kdy ve městě trvala morová epidemie. Městské kamenné hradby střežily bezpečný vstup do města. Výška hradeb dosahuje místy až 6 metrů a široká je zhruba 1,5 metru.

Kultura a sport

Ti z vás, kteří se chystají Vyškov navštívit, mají široké možnosti kulturního i sportovního vyžití. Vyhledávaným centrem je Besední dům, kde se představují nejen místní, ale i hostující umělci. Vyškov je neodmyslitelně spjat s armádou, a proto se zde nachází expozice Nadace letecké historické společnosti, která sídlí na vojenském letišti. V centru je situována zoologická zahrada, zaměřená na chov domácích zvířat z různých koutů světa. Pro sportovní příznivce je vybudováno moderní aquacentrum.

Zajímavosti v okolí Vyškova

O dostatečnou informovanost o možnostech v regionu se stará Turistické informační centrum. Pro pěší turistiku je vhodný malý výlet údolím Velké Hané začínající v obci
Rychtářovice přes Dědice do Vyškova. Naopak cyklovýlet můžete uskutečnit na trase kolem Opatovické přehrady měřící 28 km nebo na trase zvané "Krále, šaška a loupeživých rytířů". Přilehlými vesničkami Luleč a Habrovany se dostanete až do Olšan, kde má své sídlo Bolek Polívka.
Ve Vyškově se každoročně v září pořádají Dny evropského dědictví. Při této slavnostní příležitosti se město zahalí do středověkého pláště a otvírá dveře historických památek.
Na západě regionu leží Moravský kras, na jihozápadě slavkovské bojiště a na severovýchod přechází region Vyškovska v úrodnou Hanáckou nížinu.

TOPlist