Zásady ochrany osobních údajů


Pro naši společnost je důležité zajistit ochranu osobních údajů všech uživatelů našich stránek, rezervujících zákazníků a našich partnerů.

Klademe velký důraz na respektování informačních práv a na zajištění maximální transparentnosti.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU). V důsledku toho naše organizace podnikla požadované technické a organizační opatření v souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů, ve zkratce GDPR.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně pravidel Ochrany osobních údajů. Detailní informace o tom, jakým způsobem zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.
Aktuální verze prohlášení o ochraně osobních údajů pro naše uživatele

Zásady ochrany osobních údajů


Zásady Cookie

Nastavení