Šumperk - informace o městě

Historie

Šumperk byl založen ve 13. století jako správní centrum oblasti za účelem těžby kovu. 19. století přineslo městu značný rozkvět díky textilnímu průmyslu. Ve stejné době se přední vídeňští architekti pustili do moderní podoby města. Pro tento fakt se území začalo říkat „ malá Vídeň“. Ve 20. století po sametové revoluci bylo historické centrum prohlášeno Ministerstvem kultury za městskou památkovou zónu a od té doby se Šumperk mění do lepší a lepší podoby.

Kostely Šumperka

Město Šumperk se pyšní několika kostely. Nejmladším z nich je kostel sv. Ducha v řeckém stylu. Novogotickou stavbu z 19. století představuje Kostel českobratrské církve evangelické. Kostel sv. Barbory uchovává freskovou výzdobu a na jeho lodi naleznete výjev Ukřižování Krista, doplněný několika různými starozákonními příběhy. Nachází se v Jiráskových sadech na území někdejšího městského hřbitova. K dalším patří moderní Kostel sv. Jana Evangelisty z počátku 20. století, jenž se v roce 2007 zapsal do seznamu kulturních památek. Následující Kostel Zvěstování Panny Marie byl součástí dominikánského kláštera. Jeho dominantou se v 17. století stala přistavěná boční kaple sv. Jana Nepomuckého. Poslední kostel sv. Jana Křtitele vznikl již ve 13. století při založení města. Mohutná kostelní věž se stala nejlépe dochovanou gotickou památkou v Šumperku.

Kultura a památky

Zámek Šumperk jen vzdáleně připomíná zámek. Byl stvořen již při zakládání města. V současnosti budova slouží ke školním účelům. Zajímavostí Šumperku je určitě dřevěná rozhledna na Háji, jež se stala významným turistickým cílem. Druhou příjemnou vyhlídku můžete zažít z radniční věže. Za použití dalekohledu poznáte nádherný výhled na panorama Jeseníků s nejvyšší horou Praděd. Důležitou památkou je také Morový mariánský sloup, obepnutý schodištěm zvedajícím se k masivnímu členitému pískovcovému kvádru s jeskyní. Zde je umístěna socha ležící sv. Rozálie. Nejkvalitnější barokní sochařskou prací na území Šumperka se stala socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Po náročné procházce si odpočinete a současně ucelíte svůj kulturní přehled o Šumperku při návštěvě šumperských hradeb. Hradba bývala 5 metrů vysoká a 1,5 metrů dlouhá, její zbytky uvidíte u ulice Na hradbách.

Procházka Šumperkem

V Šumperku lze absolvovat prohlídku historického centra města v rámci průvodcovských služeb. Tím je například „Procházka ze 13. do 21. století“, kde se seznámíte s hlavními historickými fakty a jejich památkami. Trvá cca 60 minut a zaručí vám, že nevynecháte jádro historie Šumperku. Okruh „Kde žily čarodějnice“ vás seznámí s historií čarodějnických procesů v Šumperku a s nimi spojenými domy, ve kterých údajně žily. Další procházkový okruh „Malá Vídeň“ představuje nejvýznamnější architektonická díla z 19. a 20. století.

TOPlist