Praha 10 - informace o městě

Jihovýchodní část Prahy utvářejí katastry Prahy 10. Ta zahrnuje obce Benice, Dubeč, Dolní Měcholupy, Hájek, Hostivař, Horní Měcholupy, Kolovraty, Křeslice, Královice, Lipany, Nedvězí, Pitkovice, Petrovice, Štěrboholy, Uhříněves a Vršovice a části obcí Hloubětín, Hrdlořezy, Michle, Malešice, Strašnice, Vinohrady a Záběhlice.

Z historie Prahy 10

V zakládací listině Vyšehradské kapituly z 11. století se poprvé dozvídáme o existenci osady Vršovice, která Vyšehradské kapitule patřila. Historii sahající do doby románské mají také Záběhlice. Od poloviny 19. do poloviny 20. století byly Záběhlice domovem především pro dělníky a nejnižší vrstvu obyvatel. Od 20. let 20. století zde začínají růst čtvrti rodinných domků Spořilov a Zahradní Město.

Památky na Praze 10

Vršovický zámek - Rangherka, postavil syn italského obchodníka Josefa Rangheriho z Lombardie, Jindřich Rangheri. Josef Rangheri se zasloužil o vzkříšení upadajícího pražského hedvábnictví výsadbou stromů moruší. Jindřich Rangheri po r. 1842 nechal postavit honosnou dvoupatrovou budovu s dvěmi nízkými hranolovitými věžemi na západní straně, které však byly odstraněny po jeho smrti během přestavby v novorenesančním stylu. V Rangherce byly síně pro pěstování bource morušového. Významná kulturní památka Trmalova vila je jednou z prvních realizovaných staveb významného architekta Jana Kotěry. Vila byla postavena roku 1902 pro rodinu Františka Trmala. Jan Kotěra se inspiroval anglickou modernou a českým lidovým stavitelstvím. Vila je vybavena nábytkem z různých období Kotěrovi tvorby. Na Vinohradech byla r. 1882 postavena Vinohradská vodárenská věž podle plánu architekta A.Turka. Tato novorenesanční věžová budova má v nejvyšším patře vyhlídkovou terasu a její nároží je zdobeno pylony se sochami troubících andělů. Dalšími památkami, které na Praze 10 můžete zhlédnout jsou Dům Josefa a Karla Čapka či kostel Narození Panny Marie.

Kultura a sport na Praze 10

Pokud se na Prahu 10 vydáte o letních prázdninách, mohl by vás zaujmout program mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms, plného koncertů klasické a jazzové hudby.
Praha 10 se snaží podporovat cyklodopravu, je zde tedy vybudována řada cyklostezek, na kterých můžete tuto část Prahy také poznat. Pokud vás zajímají současní čeští umělci, pak navštivte Galerii DESET - Waldesovo muzeum, které pokračuje v odkazu Jindřicha Waldese. Především podporuje současné umělce, pořádá literární pořady a koncerty klasické i populární hudby. Na Praze 10 můžete večer strávit také v divadle a to buď v Strašnickém divadle či Divadle Miriam. Praha 10 se stala zázemím pro středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy, Toulcův dvůr. Středisko pořádá vzdělávací a osvětové akce a programy pro veřejnost, školy a pedagogy, seznamující a sbližující s přírodou. Areál Toulcova dvoru zahrnuje komplex památkově chráněných budov, přírodně zajímavá společenstva, zelené plochy obhospodařované člověkem a hospodářský dvůr s domácími zvířaty.

Okolí Prahy 10

I výlet do okolí Prahy 10 může přinést mnoho pěkných vzpomínek. Na místě pozdějšího Šemberu původně stálo slovanské hradiště. Z malého hradu Šemberu se dodnes zachovaly pouze rozvaliny a zdi. Nedaleko od sebe stojí barokní zámek s mansardovou střechou, zámek Modletice a zámek Dobřejovice se zámeckou kaplí. Kněžna Marie Terezie Savojská přikázala v 18. století na poli u Škvorce vytvořit sochu Svatého Donáta, patrona proti krupobití, škodlivé bouřce a moru. Klidu lesa si vychutnáte ve Voděradských bučinách, jednom z nejrozsáhlejších bukových lesů středních Čech.

TOPlist