Český Krumlov - informace o městě

V Jihočeském kraji, pod hřebenem Blanského lesa, leží jedno z architektonicky nejkrásnějších měst České republiky, okresní město Český Krumlov. Českým Krumlovem protéká řeka Vltava, kterou můžete splavit třeba i na voru. Specifický tvar přírodního území, na kterém se město rozkládá - esovitě zakřivené meandry řeky Vltavy, mu dal i jméno Krumlov, německy "Krumme Aue" tedy "Křivý luh".

Historie Českého Krumlova

Území dnešního Českého Krumlova bylo osídleno již za starší doby kamenné. Mezi lety 1230 a 1239, na levém břehu Vltavy, roste hrádek vystavěný synem Vítka z Prčice a již v roce 1274 je založeno samotné město. Přechodem města do vlastnictví rodu Rožmberků se Český Krumlov stává centrem rozsáhlého panství. Stejně tak, jak roste vliv a bohatství Rožmberků, roste i význam Českého Krumlova. Roku 1475 jsou otevřeny stříbrné doly, které městu přináší bohatství, ale také příliv německých horníků a s nimi germanizaci města. Královským městem se stává roku 1494. Vrcholem rozvoje Českého Krumlova je 16. století, funguje zde tavírna stříbra a papírna. I přesto, že kolem r. 1600 jsou ložiska stříbra vyčerpána, město neupadá, a to díky své orientaci na zemědělství . Po zadlužení Petra Voka z Rožmberka Český Krumlov odkupuje Rudolf II. Následnými vlastníky Českého Krumlova byli Eggenberkové a nakonec Schwarzenberkové.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Český Krumlov je proslaven unikátním a významným Státním hradem a zámkem Český Krumlov. Jeho krása a unikátnost byla oceněna řadou ocenění. Komplex zámku je zapsán od r. 1992 na seznam světového dědictví UNESCO a městskou památkovou rezervací je středověké centrum od r. 1963. Úsilí restaurátorů byla oceněna dokonce dvakrát, a to v roce 2002 a 2008, Cenou Evropské unie pro kulturní dědictví - Europa Nostra. Komplex hradu a zámku v Českém Krumlově vznikal postupně od 14. do 19. století. Největší podíl na jeho budování měl rod Rožmberků. Areál je tvořen 40 zámeckými budovami, které jsou soustředěny kolem 5 nádvoří a sedmihektarová zámecká zahrada. Vše je vystavěné především v gotickém a renesančním stylu. Na pátém nádvoří se nachází neopominutelné barokní Zámecké divadlo Českého Krumlova.

Kultura a sport

V Českém Krumlově se určitě nudit nebudete. Za dramatickým uměním v letních měsících jistě zavítáte do světového unikátu, otáčivého hlediště v zámecké zahradě. V Českém Krumlově se nachází 8 muzeí. K nejvýznamnějším patří Regionální muzeum v Českém Krumlově a Egon Schiele Art centrum. Zaujmout by vás mohlo i Muzeum voskových figurín či Muzeum marionet. Po celý rok Český Krumlov pořádá významné kulturní akce, k nejproslulejším patří Slavnosti pětilisté růže pořádané v červnu, kdy se město navrací do dob renesance. Vrcholem letní Českokrumlovské kultury je v červenci Mezinárodní hudební festival Český Krumlov s hudbou různých žánrů a Ekofilm můžete navštívit v říjnu.
Především okolí Českého Krumlova svou krajinou vybízí k pohybu a aktivnímu trávení času. Malebná zachovalá příroda poskytuje prostor k turistice, cykloturistice, lyžování, jízdě na koni, plavání či sjíždění řeky.

Zajímavosti v okolí Českého Krumlova

Neobvyklým zážitkem vám bude návštěva Grafitového dolu, při které se během prohlídky v důlním vláčku seznámíte s hornickou prací. Krásou Chráněné krajinné oblasti Blanský les se pokocháte na lanové dráze Kleť, pojmenované po nejvyšší hoře Blanského lesa. Na vrchu stojí nejstarší kamenná rozhledna Čech a Astronomická observatoř Kleť. Během výletu po okolí Českého Krumlova můžete navštívit také hrad Dívčí Kámen a Rožmberk nad Vltavou nebo klášter Vyšší Brod.

TOPlist