Znojmo - informace o městě

Město Znojmo představuje centrum Jihomoravského regionu a nachází se v oblasti zvané Podyjí v líbezném přírodním prostředí Jižní Moravy. Ta je vyhlášená vinařskou oblastí.

Historie Znojma

Osídlenost oblasti je zaznamenána již v době mladšího neolitu, kdežto k trvalému osídlení Znojma došlo na základě příchodu Slovanů na Moravu v 6. století. Nově vzniklé vsi byly povýšeny Přemyslem Otakarem I. roku 1226 na královské město. Vznikla zde též židovská obec. Po bitvě na Moravském poli byly v budově dnešního Jihomoravského muzea dočasně uloženy ostatky Přemysla Otakara II., dokud nebyly převezeny do Prahy. Město po dlouhou dobu odolávalo útokům vojsk uherského krále Zikmunda. Mezi 14. a 15. století bylo Znojmo postiženo dvěma ničivými požáry. V průběhu 17. století město ohrožovali Turci a následně bylo Znojmo sužováno ničivým morem. K opětovnému rozvoji dochází až v polovině 18. století. Po druhé světové válce došlo k trvalému připojení Znojma k Československu.

Kulturní život ve Znojmě

Ve Znojmě se každoročně koná řada hudebních festivalů, počínaje rockovým festival Wake Up v červnu. Tím nejznámějším je červencový Znojemský hudební festival, doplněný vždy podtitulem, nesoucí jméno významné hudební osobnosti z oblasti vážné hudby. V tomto měsíci můžete ve Znojmě navštívit Šraml fest, kde se setkáte s alternativní, pouliční, klubovou a jinou kulturou. S festivalem je spjata i degustace lahodných vín. V září je připraven festival Junior cimbál a tradiční Znojemské vinobraní. V zimním období zaujme milovníky jazzu nový hudební festival Znojmo Jazz Fest. Zajisté je se na co těšit.
Ve Znojmě si můžete prohlédnout památník Prokopa Diviše. Výstava o jeho životě a díle je instalována v nedaleké základní škole.

Architektonické památky

Řada znojemských kulturně–historických památek zaujme každého svou architekturou. V renesančním paláci - v Domě umění, se v současnosti nachází galerie. Pořádají se zde příležitostné výstavy se stálou expozicí Starého umění Znojemska. Ve Znojmě se nachází městské opevnění, které se stalo jedním z nejlépe zachovalých v naší zemi. Symbolem města Znojma je další architektonická památka, Radniční věž měřící 79,5 metrů. Navštívit můžete nově otevřenou Minigalerii vzácných tisků a letní zahrádku. Zajímavým místem jsou Znojemské podzemní chodby dlouhé 30 km, které jsou umístěny ve čtyřech patrech a řadí se k největším ve Střední Evropě.

Znojmo a sport

Ke sportovním i relaxačním účelům můžete využít služeb místních koupališť s občerstvením, bowling barů a kuželkáren, hobby rally crossů, paintball klubů a golf areálu. Zde si můžete vypůjčit golfové potřeby, zahrát volejbal, tenis nebo fotbal.

Znojmo a okolí

Nejzajímavějším místem v okolí Znojma je NP Podyjí, který je nejmenším NP v České republice. Rozprostírá se na jihozápadě Moravy v hustě zalesněné oblasti s výjimečně zachovalým říčním údolím. Nad údolím řeky Dyje se tyčí překrásný barokní státní zámek Vranov nad Dyjí, kde jsou pořádány výstavy. Zámek Jevišovice – Nový zámek vás okouzlí svým parkem s barokními sochami. Národní kulturní památku, vodní mlýn, můžete navštívit také v již zmiňovaných Jevišovicích, kde se nachází expozice od začátků dob mlynářských až po současnost.

TOPlist