Žďár nad Sázavou - informace o městě

Srdcem Českomoravské vysočiny je nádherné okresní město Žďár nad Sázavou, ležící na horním toku řeky Sázavy. Žďár nad Sázavou je obklopen krásnou krajinou chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, které jsou pokládány za nejčistší a nejkrásnější místo Čech.

Historie Žďáru nad Sázavou

Na počátku existence Žďáru nad Sázavou stojí založení cisterciáckého kláštera Bočkem z Obřan roku 1252, kolem kterého se začíná utvářet osada. Rok 1588 je počátkem mnohaletého konfliktu mezi klášterem a olomouckým biskupstvím, pod jehož pravomoc se klášter dostává. Kardinál František z Ditrichštejna spor řeší roku 1607 zrušením kláštera a diplomatickým vyrovnáním s městečkem stojícím na straně kláštera. Kardinál Žďár nad Sázavou povýšil na město a udělil mu nová privilegia a znak. Během třicetileté války bylo město dvakrát napadeno. Roku 1642 se před Švédy ubránilo, avšak roku 1647 město Švédi vydrancovali. Přelom 19. a 20. století se nese v duchu rozvoje, vznikají první průmyslové podniky, Žďár nad Sázavou se zaměřuje hlavně na obuvnictví a buduje se železniční spojení Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Nové Město - Tišnov.

Památky

Žďár nad Sázavou je doslova poset krásnými historickými a především církevními památkami. K těm nejvýznamnějším patří zámek Žďár nad Sázavou a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl roku 1994 zapsán jako první solitérní stavba v Čechách do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Kostel je vrcholným dílem Jana Blažeje Santiniho Aichla, vystavěným k uctění památky nového světce Jana Nepomuckého. Stavba začala r. 1719, kdy byl v hrobě Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta nalezen údajně světcův jazyk. Kostel byl dokončený r. 1722 a je unikátním dílem barokní gotiky. Samotný kostel i veškeré prvky jsou protknuty symbolem pětky. Dle legendy se nad místem utonutí Jana z Nepomuku ve Vltavě objevila koruna z pěti hvězd. Kostel má půdorys pěticípé hvězdy, je zde pět vchodů, pět kaplí, pět oltářů a je obklopen ambity ve tvaru deseticípé hvězdy. Na vrcholu kopule je umístěn velký jazyk, symbol světcovi mlčenlivosti, obklopený kruhem plamenů z něhož šlehají paprsky.

Kultura a sport ve Žďáru nad Sázavou

Areál Zámku Žďár nad Sázavou skrývá ojedinělé, po celé Evropě proslulé Muzeum knihy, které svou rozlohou patří mezi největší na světě. Nachází se zde celá stálá expozice Národního muzea seznamující s vývojem knihy, knihtisku a knižní kultury. Muzeum schraňuje významné písemné unikáty, například maketu Rosettské desky nebo Kapucínskou knihovnu. Ve Žďáru nad Sázavou každoročně probíhá řada koncertů a jiných kulturních akcí. V červnu je pořádán Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae. Žďár nad Sázavou a okolí jsou ideálním místem pro venkovní aktivity. Je zde vybudovaná řada cykloturistických tras. Pěšky nebo na kole můžete vyrazit třeba po Santiniho či Posázavské trase. Okolí Žďáru nad Sázavou je také součástí Ski regionu Žďársko a hotel Grunt ustájí koně na vyjížďku, projet se můžete i v kočáře se spřežením.

Výlet do okolí Žďáru nad Sázavou

Žďársko přímo vybízí k zajímavému výletu. Ať už zvolíte jakýkoliv způsob přepravy, nedaleko Žďáru nad Sázavou se nachází Hamry nad Sázavou, ve kterých přes řeku Sázavu stojí zajímavý kamenný most. Přírodním lákadlem je Rozštípená skála a okolí, kde se nachází bývalý lom a ve skále je vytesána hlava mamuta. Skvělá příležitostí pro jachtaře je největší rybník Vysočiny, rybník Velké Dářko.

TOPlist