Valtice - informace o městě

Historie Valtic

Nejstarší písemné zprávy o historii Valtic spadají do 12. století, kdy měl v rukou vládní moc rod Seefeldů. Ti vybudovali mohutný pomezní hrad, pod kterým vzniklo město. 14. století odstartovalo dlouhou éru působení rodu Lichtensteinů ve Valticích, která trvala až do roku 1945. V roce 1395 se tento rod stal vlastníky celého panství, hradu a města Valtice. Počátkem 19. století stále vládnoucí rod Lichtensteinů vybudoval mnoho zámečků v okolí města. Tím se zvýšil počet příležitostí k výdělku, práce a obživy, a obyvatelům tak bylo umožněno vyrovnat se s neutěšenými hospodářskými poměry. Na konci roku 1872 přes Valtice projel první vlak, jenž byl tažený lokomotivou Thaya. V roce 1855 byl založen místní spolek pro zemědělství a vinařství. Jednalo se o jeden z nejdůležitějších zemědělských spolků v Dolním Rakousku. Znamenal mnoho pro rozvoj zemědělského podnikání v kraji. K území Československa byly Valtice připojeny 31. července roku 1920.

Památky ve Valticích

Památku, která se stala dominantou města, tvoří zámek Valtice. Barokní zámek se nachází na návrší valtického náměstí Svobody a je reprezentačním sídlem rodu Lichtensteinů. Uvnitř budovy spatříte bohatě zdobené prostory, zrcadlový sál, salonek prince Karla či obrazárnu. Součástí hradu je zámecká kaple, zahrada, park, sochy nebo umělá jeskyně. V zámeckém parku, založeném v roce 1727, roste 22 druhů jehličnanů a 63 druhů listnatých stromů. Raně barokní stavbou ve Valticích je Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stěny a klenby bohatě zdobí štukové výjevy. Zajímavým vyhlídkovým objektem je zde Kolonáda neboli Rajsna, která stojí na vrcholu Homole asi 1,5 km nad městem. Vyhlídka nabízí panoramatický pohled na Mikulov přes Pavlovské vrchy na lužní lesy u Lednice. K památkám Valtic patří tzv. Rendezvous – Dianin chrám. Romantická stavba se nachází v lesích asi 1,5 km východně od zámku Valtice. Též romantickým dílem je Svatý Hubert, tedy novogotická kaple se třemi arkádami, postavená uprostřed parkově upravené paseky. Nakonec si můžete prohlédnout kryté sloupořadí „U Tří Grácií“, které je situované asi 4 km od valtického zámku.

Kultura vinařství ve Valticích

Již od pradávných let je vinařství hlavní obživou města Valtice. Najdete zde Vinařskou školu, ze které vyšlo nespočetné množství odborníků dnešního českého a moravského vinařství.  Zajímavé je zdejší národní vinařské centrum, které sídlí na zámku Valtice. Jeho součásti tvoří degustační centrum, školící místnosti a příslušné zázemí. V roce 2000 byl v tomto centru založen Salon vín, který pořádá veřejnou degustační expozici, jíž každoročně zhlédnou tisíce návštěvníků. Výstava je rozšířena o stejnojmennou soutěž Salon vín České republiky. Účelem soutěže je vybrat stovku nejlepších vín, která jsou pak po celý rok k vidění na stálé výstavě. V roce 1964 byl založen spolek moravských vinařů „Moravín“, který ročně připravuje značný počet různorodých zájezdů a přednášek. Sídlo má také na valtickém zámku. K význačným vinařským podnikům, kam můžete zavítat, se řadí Vinné sklepy Valtice, a.s., Vinařství Kopeček nebo Moravíno spol. s.r.o.

Sport a kultura města Valtice

Valtice se značí jako ústředí turismu Lednicko-valtického areálu. Druhou unikátní biosférickou rezervací v této oblasti je Pálava. Rok 1996 znamenal pro Lednicko-valtický areál a Pálavu zapsání do světového dědictví UNESCO. Příjemnou prohlídkou celé krajiny může být cesta po naučné vinařské stezce Valtice, dlouhá 5 km. Cestu lze absolvovat pěšky i na kole a je opatřena 19 poučnými tabulemi s nabídkou tří jazyků. Trasa začíná na náměstí Valtic a vede přes zámek k rozlehlým vinicím. Z vrcholu naučné stezky shlédnete celý Lednicko-Valtický areál. Odtud cesta pokračuje až ke Střední vinařské škole a vrací se zpět do historického centra Valtic. Příjemným zakončením procházky je ochutnávka ve valtickém vinném sklípku a tím praktické zjištění pravdivosti faktů získaných z výletu. V souvislosti s vinařstvím jsou samozřejmě každoročně pořádány mnohé kulturní akce. Zdejší valtické vinné trhy mají celorepublikově nejlepší ohlasy v oblasti soutěží a přehlídek se zájmem v zahraničí. Valtické vinobraní zobrazuje dominantní podzimní vinařskou akci, která se koná v říjnovém měsíci. Večer se koná populární taneční zábava v zámecké jízdárně. V programu je zahrnuta ochutnávka a expozice vín domácích i okolních výrobců. Další známou kulturní akcí je Svěcení vína ve Valticích, což činí tradiční posvěcení mladého vína zdejším knězem. Svěcení je oživeno o vinařský košt.

TOPlist