Ústí nad Labem - informace o městě

Statutární město Ústí nad Labem, lemované po svém severním okraji hradbou Krušných hor, leží na soutoku Labe a Bíliny severně od Prahy. Město se člení do čtyř městských obvodů a má téměř 100 000 obyvatel.

Historie Ústí nad Labem

V údolí soutoku Labe s Bílinou stávala osada již v 10. století. První písemnou zmínkou o městě Ústí nad Labem z roku 1056 (nebo 1057) byla listina kapituly při kostele sv. Štěpána v Litoměřicích. V období 12.-13. století je město povýšeno na královské a stává se nejvýznamnějším centrem oblasti. Město bylo obehnáno hradbami. Růst královského města střídavě přerušovaly války a město pustošily.
Během panování Jagelonců na přelomu 15. a 16. století se město znovu úspěšně rozvíjí. Tento rozvoj je spojem s dolováním a zpracováním stříbra a cínu. Koncem 16. století a počátkem 17. století je ve městě vybudována řada památek v renesančním stylu, které jsou spojeny se jmény významných rodů.
Smutnou událostí byla morová epidemie, která Ústí nad Labem zasáhla v roce 1680. Jako památka na konec této katastrofy byla postavena kaple Navštívení Panny Marie na skále za městem, která nese jméno Mariánská skála.
Počátkem 19. století Ústí nad Labem pocítilo nástup průmyslové revoluce. Výhodná poloha města umožnila rozmach těžby hnědého uhlí. Byly zbourány městské hradby, aby se město otevřelo rozvoji průmyslu a dopravy. V roce 1841 byla zahájena paroplavba po Labi, roku 1851 otevřena železnice Praha-Ústí nad Labem-Drážďany. Prudký hospodářský nárůst města byl pro Ústí nad Labem významný i z kulturního hlediska, byla vystavěna řada veřejných budov – městské lázně roku 1908, kostel sv. Pavla či budova městského divadla.

Památky v Ústí nad Labem

Pohnuté dějiny města způsobily, že se ve městě zachovalo málo historických památek. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je známý svou šikmou věží, nejšikmější v ČR, která se vychýlila ze své osy téměř o 2m během bombardování Ústí nad Labem v roce 1945. V připojené městské části Krásné Březno stojí zámek z 19. století a renesanční kostel sv. Floriána.
Na znělcové skále nad Labem dominuje jižní části města zřícenina hradu Střekov, který kdysi bránil vodní cestu po řece. Dnes je zde umístěna stálá expozice o historii hradu. K nejnovějším stavbám patří Mariánský most, který byl vystaven roku 1998. Most, zajímavý svou strukturou, je dlouhý 198m a vysoký 75m.

Kultura

Jako významné kulturní centrum v Ústí nad Labem je považováno městské divadlo, které je vystavěné v novobarokním stylu. Současným repertoárem je opera, opereta i balet. Zámeček Větruše, jež dominuje nad městem, má velkou tradici jako místo společenského života. V zámečku je k dispozici taneční sál nebo salónky sloužící pro soukromé účely.
Ústecká Zoologická zahrada chová mnoho vzácných zvířat, která byste v jiných českých zahradách marně hledali.

Tipy na výlet v Ústí nad Labem

Osobní doprava na Labi je v provozu v úseku z Ústí nad Labem do Děčína, Hřenska a Bad Schandau.  Lodní projížďky se konají také v Litoměřicích. Pro cyklisty je připravena cesta vedoucí podél břehu Labe a pro náročnější sportovce vedou cyklostezky přes okolní vrchy. V Ústeckém kraji taky naleznou milovníci koní svůj ráj. Po celé oblasti jsou rozmístěny jízdárny, které nabízejí projížďky rozmanitou krajinou. Naučné stezky procházejí  přírodní chráněná území regionu. V Českém středohoří vás přivede naučná stezka na vrch Boreč, který je prostoupený průduchy se stálou teplotou. V Českém Švýcarsku turisté projdou stezkou česko-německého přátelství přes Hřensko, okolím Pravčické brány s navazující plavbou Tichou soutěskou.

TOPlist