Třeboň - informace o městě

Historie města Třeboň

Nejstarší stopa po historii Třeboně pochází ze 12. století. Tehdy celé rozsáhlé jihočeské území získal výsluhou podnikavý Vítek z Prčic. Jako město se Třeboň označila v roce 1341 a od roku 1366 získala i svůj český název. V tomtéž letopočtu se vlastníky území stali páni z Rožmberka a díky nim Třeboň značně rozkvetla a nabyla na důležitosti. V 16. století se trůnu ujal Vilém z Rožmberka, za jehož vlády vypukl požár a zničil 48 měšťanských domů. Následovaly tedy úpravy některých památek. Třeboň však zažila další velký požár v 18. století a opět následovala přestavba určitých domů. Po 2. světové válce na území vnikl značně obsáhlý oděvní průmysl – oděvní závod OTAVAN. V roce 1976 bylo jádro Třeboně vyhlášeno městskou památkovou rezervací a v roce 1980 se stala chráněnou krajinnou oblastí Třeboňska.

Památky ve Třeboni

Krásné protáhlé náměstí T. G. Masaryka leží v centru městské památkové rezervace. Jeho krásu tvoří radnice a řada městských domů. Z městského opevnění se dochovala Hradecká a Svinenská brána, nedaleko nich leží i Novohradská brána. Vedle posledně zmiňované brány sídlí Pivovar Regent Třeboň, v sousedství se zámkem pak brána Budějovická. Na straně Budějovické brány se nachází zámecký park a na opačné straně historického centra protéká pod hradbami Zlatá stoka. Zámek Třeboň pochází ze 14. století. Uvnitř je umístěna stálá expozice historie města Třeboně, třeboňského rybníkářství a jsou zpřístupněny některé historické místnosti z doby Rožmberků. Historickou pozoruhodností se stává třeboňský klášter, který tvoří uzavřený areál budov v okruhu městských zdí. Poté kostel, jehož zvláštností je dvojlodí, které zde bylo provedeno poprvé v českých zemích a ve vzácné výtvarné čistotě. Mimo další památky stojí za zmínku Schwarzenberská hrobka, postavená rodem Schwarzenbergů, ležící poblíž rybníka Svět. Hrobka je zpřístupněná a pořádají se zde různá komorní představení.

Zábava, volný čas ve Třeboni

Hlavní náplní volného času v Třeboni se pro mnohé stává rybaření, a to nejen díky třeboňským rybníkům Svět a Rožmberk. Rybářství je jedním z nejstarších zaměstnání člověka, ale také jedním z nejstarších zdrojů získávání potravy. Rybníky na Třeboňsku tvoří celkem 16 vodohospodářských soustav a je výborným místem pro příznivce rybaření. K pravidelným jednoročním kulturním akcím patří například stavění májky na Masarykově náměstí. Relaxaci a odpočinek můžete prožít v některých místních lázních.

TOPlist