Třebíč - informace o městě

Okresní město Třebíč se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy jihovýchodně od krajského města Jihlavy. Významné středisko Moravy je položeno v nadmořské výšce 392 m.n.m. a je obklopeno Českomoravskou vrchovinou. Třebíč je důležitým hospodářským, politickým i kulturním centrem jihozápadní Moravy.

Historie Třebíče

Počátky Třebíče se pojí s rokem 1101, kdy byl založen benediktinský klášter, který se stal významným náboženským střediskem. V letech 1240-1260 byla přistavěna románsko-gotická bazilika Panny Marie a bylo rozhodnuto o vybudování města na pravém břehu Jihlavy „na zeleném drnu“. To, že byl Třebíč téměř od svého založení považován za město, potvrzuje nejstarší listina z roku 1277.
Opevnění ze 14. století chránilo město a jeho práva až do 18. století, kdy ztratilo svůj význam a bylo částečně odstraněno. V období válek v roce 1468 byl gotický Třebíč zcela zpustošen. Ani renesanční podoba města nezůstala zachována, podlehla četným požárům. Během třicetileté války se stal Třebíč majetkem panského rodu Valdštejnů. V 18. století s nimi mělo město spory o to, aby si uhájilo svá městská práva. V 19. století se v Třebíči rozvíjí průmyslová výroba a s tím se mění i životní styl. U průmyslové výroby bylo nejvýznamnější soukenictví a tkalcovství, výroba obuvi nebo zpracování kůže.
Ve 20. století se ve městě rozmohla výstavba nových budov jakými byly evangelický kostel, budova Městské spořitelny nebo pravoslavný chrám sv. Václava a Ludmily.

UNESCO památky města Třebíč

V roce 2003 byly 3 památky města Třebíče připsány do seznamu UNESCO.
Působení židovské komunity připomínají zachovalé stavby v židovském městečku. Židovská čtvrť patří mezi jedinou kompletně dochovanou v Evropě. Tato památka připomíná zmenšený svět, ve kterém žilo až 1200 obyvatel. Je zachován historický půdorys tohoto stísněného území mezi řekou Jihlavou a skalním masivem kopce Hrádku. Obyvatelé zde měli svou radnici, špitál, školu i obchůdky. Život v židovské čtvrti ale nevymřel, jsou zde vybudované kavárny a restaurace pro zpříjemnění kulturních chvilek. Židovský hřbitov byl založen počátkem 17. století za městem nad Týnským potokem. Třebíčský hřbitov patří k jednomu z nejvýznamnějších židovských hřbitovů u nás. Náhrobky jsou nasázené těsně vedle sebe a napočítáno jich je téměř 3000. Toto místo je právem chráněno jako kulturní památka.
V blízkosti baziliky sv. Prokopa se dříve nacházelo benediktinské opatství z roku 1101. V 16. století byl původní klášter přestavěn v renesanční zámek, později barokně upraven. Z původního kláštera se dochovala románsko-gotická bazilika sv. Prokopa, která se svým monumentálním portálem a rozlehlou trojlodní kryptou, je jednou z nejvzácnějších staveb svého druhu ve střední Evropě. Bazilika patří ke skvostům města a měla náboženský a kulturní význam.

Kulturní akce a zajímavá místa v okolí Třebíče

V uličkách ghetta se tradičně koná Třebíčský židovský festival, kde probíhá bohatý kulturní program. Na festival každoročně přijíždí známé osobnosti spojené s židovskou kulturou. Připravena je pro návštěvníky řada přednášek, koncertů, divadelních a tanečních vystoupení. Židovská čtvrť ožívá jako za starých časů.
Každý ročník středověkých slavností UNESCO se Třebíč promění ve středověké historické městečko, kde se konají rytířské souboje, průvod, trhy, ohňostroj. Dva dny trvající
oslavy mají za cíl zatraktivnit nejvzácnější památky a uvést je do evropského kontextu.
Bramborobraní je festival plný lidové hudby a dobrého bramborového jídla. Místem dění je Karlovo náměstí, kde se pořádají lidová vystoupení a jarmark.
Při vyjížďce do okolí Třebíče můžete zavítat na zámek Jaroměřice nad Rokytnou, který je vybudován ve slohu vrcholného baroka a je obklopen rozsáhlým parkem ve francouzsko-anglickém stylu. V zámeckých sálech i zahradě se po celý rok konají koncerty a každoročně se pořádá Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského.
Na místě zámku Náměšť nad Oslavou původně stával gotický hrad, jehož jedna válcová věž se zachovala dodnes. V zámecké oboře roste přes 200 starých stromů a můžete zde zahlédnout i daňky.

TOPlist