Tachov - informace o městě

Okresní město Tachov leží v Tachovské brázdě na řece Mži a náleží do Plzeňského kraje. Tachov patřil mezi nejmenší královská města, dnes v něm žije kolem
13 000 obyvatel a jeho rozloha činí s přidruženými obcemi 41 km2.

Historie Tachova

Archeologie odhalila osídlení území Tachova již 8 000 - 6 000 let př. n. l. První, avšak ne zcela věrohodná, písemná zmínka o vsi či dvoru na území dnešního Tachova je z roku 1115 v
tak zvaném. kladrubském zakládacím falzu. Skutečně podložená zpráva o existenci Tachova je v kronice kanovníka vyšehradského o přebudování opevnění z r. 1126. Roku 1285 začíná růst město Tachov, které založil sám Přemysl Otakar II. Ten mu také uděluje statut královského města. Tachov rychle vzkvétá, stává se centrem pro okolní statky, které měly také za úkol střežit česko-bavorskou hranici. Po vládě Přemyslovců Tachov koupili Lucemburkové. Ve městě pobýval i Karel IV. Tachov byl v 15. století třikrát místem střetu Husitů s jejich odpůrci. 17. století znamená pro Tachov úpadek, roku 1616 město poničil požár a r. 1623 Ferdinand II. město trestá za účast v protihabsburském povstání a prodává ho Janu Filipovi Hussmannovi z Namédy, čímž se stává městem poddanským. Švédi za třicetileté války město poničili a vypálili. Rozkvět přichází až r. 1784 s novými vlastníky města Windischgrätzi. Vlnu rozkvětu přinesla i stavba železniční trati Planá - Tachov roku 1874.

Tachovské památky

Bohatá historie Tachova se odráží i v architektonické výstavbě. Městské opevnění v tak zachovalém stavu jako je zde v Čechách nikde nenajdete. Hradby a věže opevnění v dnešní podobě pochází ze 13. a 14. století a měří 700 m. Památkou dominující Tachovu je chrám Nanebevzetí panny Marie vystavěný v gotickém stylu. Navštívit byste měli také Tachovský zámek, původně hrad postavený za vlády Přemysla Otakara II. Z hradu byl vybudován gotický zámek, který prošel přestavbou v 17. století a po požáru roku 1784 dostává svou klasicistní podobu.

Kultura

Krom kulturních akcí a tachovského divadelního souboru by vás při výletu do Tachova mohlo zaujmout Muzeum Českého lesa. Expozice jsou zaměřeny na historii regionu Tachovska, na znázornění jednotlivých oblastí života měšťanstva a venkovského obyvatelstva a expozici přírodovědnou, seznamující veřejnost s různými biotopy v Čechách.

Sport v Tachově

V Tachově sídlí několik sportovních zařízení, která nabízejí možnost sportovního vyžití, mezi ně patří například tenisové kurty. Okolí je protkáno turistickými trasami i cyklotrasami. V zimě lze zajet na sjezdovku či si zaběžkovat.

Okolí Tachova

Okolí Tachova přímo vybízí k výletu. Na Tachovsku se nachází několik venkovských památkových zón, napíklad Horní Jadruž a Pačín. V Oldřichově se nachází letiště, které pořádá vyhlídkové lety a Jezdecký klub Tachov nabízející projížďky na koních, kurzy jízdy na koni a v okolí jsou tři hippostezky. Tachovsko můžete prozkoumat po naučných stezkách, které často vedou na vyhlídkové věže s rozhlednou. Již od roku 1909 stojí nedaleko Plané rozhledna na Bohušově vrchu. Okolí Tachova je vzhledem ke své historii poseto historickými hrady, zámky a církevními stavbami. Zavítat můžete třeba na Národní kulturní památku zříceninu strážního hradu Přimda. Na Tachovsko dohlíží pravděpodobně od r. 1121 a po Pražském hradě je zřejmě nejstarším zachovalým hradem v Čechách.

TOPlist