Svitavy - informace o městě

Těsně u hranice Čech a Moravy, ve východních Čechách, leží okresní město Svitavy. Městečko náleží do Pardubického kraje a geograficky leží v jihovýchodním výběžku České tabule. Městem protéká řeka Svitava, která mu dala i jméno a jejíž pramen lze vidět nedaleko v lese.

Historie Svitav

Osadu Svitavy s kostelem, v těsné blízkosti kupeckých stezek, založili asi v polovině 12. století premonstrátští mniši z Litomyšle. V polovině 13. století přicházejí do svitavských lesů němečtí osadníci povolaní olomouckým biskupstvím. Vzniká zde spor o území mezi olomouckým a litomyšlským biskupstvím, který je vyřešen r. 1256 ve prospěch biskupství olomouckého. Díky řadě biskupských a královských privilegií se město rozvíjí a rozrůstá. Husitské války naopak Svitavám přináší úpadek, který je zažehnán opětovným vlastnictvím města olomouckým biskupstvím od r. 1484. Od 17. století se ve Svitavách významně rozvíjí textilnictví až do té míry, že se v 18. století o Svitavách mluví jako o soukenném pilíři monarchie. Osvobození Svitav od olomoucké vrchnosti přináší revoluce roku 1848. Svitavy se stanou součástí okresního hejtmanství v Moravské Třebové.

Historické památky

Svitavy se díky svému rodákovi a mecenáši Valentinu Oswaldu Ottendorferu honosí budovou veřejné knihovny a čítárny vystavěné v letech 1891-1892 v americkém stylu, na místě rodného domu Ottendorfera. Ottendorfer zadal stavbu knihovny rakouskému architektovi Germano Wanderleyovi z Brna. Ve své době byla knihovna největší a nejmodernější německou knihovnou na Moravě a schraňovala 22 000 svazků. Dalšími památkami, které byste při návštěvě Svitav měli navštívit jsou kostel sv. Jiljí, kostel Navštívení Panny Marie, Langrova vila, či Městská radnice a Dům U mouřenína.

Kultura ve Svitavách

Svitavy mají plodné zázemí pro kulturní zážitek. Nachází se zde Městské muzeum a galerie se zajímavými expozicemi. Můžete zde načerpat informace o zdejším rodákovi Oskaru Schindlerovi a V. O. Ottendorferovi nebo o historii prací techniky. Většinu kulturních akcí ve Svitavách pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy. V dubnu probíhá Mezinárodní festival amatérských pěveckých sborů a od května do září Svitavské letní slavnosti plné hudebních, divadelních a jiných událostí.

Ve Svitavách aktivně

Svitavy jsou zázemím řady sportovních zařízení. Užít si zde můžete tenis, míčové hry, plavání, ale i lezení na horolezecké stěně. Svitavy a okolí vybízí k poznání na kole po dvaceti cyklotrasách nebo 12 km dlouhé naučné stezce Českomoravské pomezí, která vás provede historií města a řadou zemských hraničních kamenů v okolních lesích.

Zajímavosti v okolí Svitav

Svitavsko je regionem plným zajímavých příležitostí k výletu. Krom toho, že se zde nachází řada krásných měst, například Litomyšl zařazená do dědictví UNESCO, objevíte zde i jiná zajímavá místa. Necelých 7 km od Svitav v Kamenné Horce stojí od 15. století zachovalá Zvonice. V Opatovci si naopak můžete zajezdit na koni a zároveň se ubytovat v Jezdeckém penzionu. Ale na projížďku na koních lze vyrazit i do Budislavi, Suché u Litomyšle či Zadního Arnoštova. Mladějov naopak vybízí k návštěvě Muzea průmyslových železnic.

TOPlist