Praha 6 - informace o městě

V západní části Prahy, směrem od historického jádra Prahy k její západní hranici se rozkládá Praha 6. Prahu 6 tvoří obce Břevnov, Dejvice, Liboc, Nebušice, Lysolaje, Přední Kopanina, Ruzyně, Řepy, Sedlec, Suchdol, Střešovice, Veleslavín a Vokovice. K dalším částem Prahy 6 patří obce Bubeneč, Hradčany, Motol a Smíchov.

Historie Prahy 6

Oblast Prahy 6 byla osídlena již od pravěku a je bohatá na archeologické nálezy. Nejcennějším nalezištěm je Jenerálka v Dejvicích. Nalézá se zde také největší pražské slovanské hradiště Šárka. Roku 993 byl v Břevnově druhým pražským biskupem sv. Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II. založen první mužský klášter v Čechách. Ve 14. století zde stejně jako v celém okolí tehdejší Prahy vznikaly vinice a později dodnes známé usedlosti a letohrádky jako Kajetánka, Petynka či Šlajferka. V 19. století začala být Praha 6 zastavována činžovními domy. 18. a 19. století přineslo výstavbu továren např. v Bubenči. Zde se ve 20. a 30. letech 20. století stavěly veřejné budovy a honosné vily, které dnes slouží velvyslanectvím.

Významné architektonické památky

Jednou z nejcennějších staveb Prahy 6 i celých Čech je původně románský Břevnovský klášter, po poničení přestavěný v raně gotickém stylu. O dnešní podobu barokního komplexu se zasloužili vrcholní barokní architekti Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové a oltářní obrazy vytvořil Petr Brandl. Břevnovskému klášteru r. 1948 papež Pius XII. propůjčil čestný titul Basilica minor, který se uděluje pouze výjimečným chrámům. Ke komplexu kláštera patří zahrada s opatským letohrádkem Vojtěška s kaplí, vystavěným K. I. Dienzenhoferem. Unikátní pražskou stavbou je Bílkova vila, kterou si navrhl sochař, malíř a grafik, mystik a symbolista František Bílek, který celou stavbu koncipoval v ideji obilného pole. Tuto ideu pozorujeme jak na stavbě samé tak v interiéru i na nábytku. Dnes vila patří do vlastnictví Galerie hlavního města Prahy a je zde vystaveno Bílkovo dílo. Na Praze 6 se dále nachází Letohrádek Hvězda, Jenerálka, Lannova vila, Písecká brána a mnoho dalších zajímavých památek.

Kultura a volný čas v Praze 6

Na Praze 6 se nachází dvě ne zcela obvyklá muzea. Muzeum městské hromadné dopravy v Praze seznamuje návštěvníka s historií městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky. Ekotechnické muzeum naopak seznamuje s historií stokování a čištění odpadních vod. Každý jistě zná Dejvické divadlo a divadlo Semafor, obě slavná významnými osobnostmi dramatického umění i představeními, která můžete navštívit právě na Praze 6. Každý rok Praha 6 pořádá mimo jiné festival duchovní ekumenické hudby, Svatováclavské slavnosti. Příznivci cyklistiky mohou Prahu 6 projet po pěti cyklostezkách. Na Praze 6 nejsou ochuzeni ani milovníci přírody, čekají na ně Kozí hřbety, Sedlecké skály a bájná Šárka.

Výlet do okolí Prahy 6

Za hranicemi Prahy 6 naleznete především velké množství přírodních památek, mezi něž patří přírodní park Povodí Kačáku, Lom Na plachtě či Markův Mlýn. Zaujmout by vás mohla návštěva technické památky hornického skanzenu Mayrau u Vinařic, který vznikl v dole uzavřeném r. 1997. Během návštěvy uvidíte štolu s dobývací technikou a fungující těžní stroje. Národní kulturní památka, přemyslovské hradiště Budeč, bylo vybudováno v poslední čtvrtině 9. století. Stojí zde nejstarší zachovalá stavba v ČR, rotunda sv. Petra a Pavla postavená knížetem Spytihněvem I. po r. 895. V okolí Prahy 6 však najdete ještě mnohem více zajímavostí.

TOPlist