Písek - informace o městě

Jihočeský Písek se nachází na řece Otavě, severozápadně od Českých Budějovic. Jeho jižní strana je obklopena soustavou rybníků. V okrajových částech města se nacházejí lesy, které lákají k procházkám.

Historie Písku

Již ve 13. století si Písek získal statut královského města, který mu zaručoval výhody. Podobně jako další jihočeská města a vesnice se přidal na stranu husitů. V 16. století byl Písek sankcionován za účast v protihabsburském odboji. Trestem mu bylo zabavení majetku a odebrání práv. Další pokles města byl zaznamenám v průběhu třicetileté války, kdy město ztratilo suverenitu a po obléhání došlo ke zničení jeho velké části. V 17. století se situace zlepšila díky získání privilegia krajského města Prácheňské oblasti. V období osvícení a národního obrození došlo k duchovnímu i kulturnímu rozvoji.

Kultura a sport v Písku

V Písku se každoročně v polovině května koná Jihočeské vítání léta a na konci téhož měsíce divadelní festival Šrámkův Písek. V letní sezóně můžete navštívit celou řadu festivalů, jako je Městská slavnost, která připomíná dějiny města. Další kulturní program obstará Evropský festival mládeže, Hudební a divadelní léto na Ptáčkově, Jihočeský hudební festival, Zvíkovské divadelní léto a Mezinárodní folklórní festival. Letní sezónu uzavírá kulturně sportovní akce zvaná Po stopách dobrého vojáka Švejka, která je pořádána na začátku září. Před koncem roku vám kulturní zážitek zajistí Židovské dny, Jazyky jazzu a Mezinárodní filmový festival studentských filmů.
Písek má širokou nabídku sportovišť, mezi něž se řadí tenisový klub, fotbalové hřiště, zimní stadion a cyklotrasy.

Památky

Nejvýznamější památkou v Písku je kamenný most, který je druhý nejstarší ve střední Evropě. Po povodních v roce 2002 byl poničen, avšak díky veřejné sbírce opraven a zpřístupněn veřejnosti. Dalším kulturním pokladem je kostel Svaté Trojice, který slouží především jako výstavní a koncertní síň. Neobvyklá funkční památka v podobě Městské elektrárny, navržené Františkem Křižíkem, je umístěna na ostrově na řece Otavě. V současné době je využívána jako muzeum. Za povšimnutí stojí i části hradeb. Z píseckého hradu se dochovalo jen jedno křídlo, které nyní využívá Prácheňské muzeum.

Písek a okolí

Několik kilometrů od Písku objevíte Kestřany, které z historického hlediska patří k unikátům. Zaujmou vás souborem dvou gotických tvrzí a barokního zámku. Za výlet jistě stojí i goticko-renesanční tvrz Klokočín.

TOPlist