Opava - informace o městě

Statutární město Opava, domov asi pro 60 tisíc obyvatel, leží v úrodném údolí na řece Opavě. Z jihozápadu ho obklopuje Nízký Jeseník a z východu Poopavská nížina. Opava se nachází ve Slezsku a náleží k Moravskoslezskému kraji.

Historie Opavy

První písemná zmínka o Opavě je z roku 1195, a to o osadě pojmenované po protékající řece Opavě. Opava leží na významné obchodní cestě z Moravy do Polska, která byla součástí Jantarové stezky spojující Jadran s Baltem. Již roku 1224 se Opava stává městem a ve 14. století administrativním centrem Opavského knížecí České koruny. Po porážce Marie Terezie r. 1742, kdy je Slezsko rozděleno mezi Prusko a Rakousko, se Opava stala centrem rakouského Slezska a sídlem zemských úřadů. Roku 1820, po porážce Napoleona se v Opavě konal kongres tzv. Svaté aliance, na kterém se sešli ruský car, pruský král, rakouský císař a zástupci Anglie a Francie. Vzhledem ke své poloze v Opavě převažovalo německé obyvatelstvo. Za nacistické okupace byla Opava centrem jedné ze sudetských žup.

Zajímavé historické památky Opavy

V Opavě se nachází jediná konkatedrála v Čechách, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, která je nejvýznamnější gotickou stavbou vybudovanou řádem německých rytířů. Konkatedrála je označení pro druhý sídelní kostel biskupa, tím prvním je katedrála. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je převážně postavena z pálených cihel, interiér byl po požáru zrenovován v barokním stylu. Další památkou slezské cihlové gotické architektury je osmiboká centrální stavba s nárožními pilíři, kaple sv. Kříže (tzv. švédská kaple). Při návštěvě Slezského zemského muzea, nejstaršího muzea v Čechách, se můžete kochat nejen vystavenými sbírkami, ale i samotnou novorenesanční stavbou. Z 20. let 20. století pochází obchodní dům Breda, jehož architekt Leopold Bauer se inspiroval americkou architekturou, především dílem H. Sullivana.

Kultura a sport v Opavě

V Opavě, kulturním centru Slezska, na vás čeká Slezské divadlo s uznávaným činoherním a operním souborem, Dům umění, zaměřený na soudobou výtvarnou tvorbu, Loutkové divadlo a Matice slezská. Opava pořádá řadu kulturních událostí, těmi pravidelnými jsou v září festival Bezručova Opava, při kterém se spojují všechny žánry umění a v dubnu také multižánrový festival Další břehy. V říjnu probíhá Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena určená pro varhaníky do 26 let. Přes letní prázdniny pobyt v Opavě zpříjemňuje Opavské kulturní léto s bohatým programem. Pokud si v Opavě chcete zasportovat, ten pravý způsob je jízda na kole nebo in-line bruslení. Po Opavě je vybudována řada cyklostezek a tras pro in-line bruslaře, které vedou i krásnou přírodou v Opavských parcích a sadech, kterých je zde celá řada. Od května do září probíhají každou sobotu večerní vyjížďky Opavou za doprovodu hudby, Blade nights Oplajn.

Opava a okolí

V těsné blízkosti Opavy se na naučné stezce Hvozdnice seznámíte s faunou a florou přírodní rezervace Hvozdnice. Pokud jste obdivovatelem flory, měli byste navštívit Arboretum v Novém Dvoře u Opavy s unikátní expozicí domácích i cizokrajných, subtropických i tropických dřevin, rostlin a bylin ze všech kontinentů světa. V Hlučíně - Darkovičkách se zase nachází unikátní obranný systém, areál československého opevnění. Na Opavsku na vás čeká řada zámků a hradů. Na zámku Kravaře se po jeho shlédnutí můžete věnovat golfu v zámeckém parku.

TOPlist