Litoměřice - informace o městě

V Ústeckém kraji, na jižním úpatí Chráněné krajinné oblasti České středohoří, se nachází jedno z nejstarších měst Čech, Litoměřice. Litoměřice, prohlášené za královské město již ve 13. století, leží na soutoku řeky Labe a Ohře. Díky poloze Litoměřic si zde jejich návštěvník užije jedno z nejteplejších podnebí v Čechách.

Historie Litoměřic

Na počátku dnešních Litoměřic stojí vybudování ranně středověkého hradu na Dómském vrchu, který se stává strážcem kraje. Roku 1057 kníže Spytihněv II. zakládá litoměřickou kapituly s kostelem sv. Štěpána. Litoměřice měly od 13. do 17. století dominantní postavení mezi městy severní poloviny Čech a oplývaly množstvím privilegií a práv. Litoměřice byly stěžejním místem v dálkovém obchodě a byla zde i mincovna. Právo skladu zavazovalo každou loď a povoz k vyložení zboží a přednostní koupi pro zdejší obyvatele. Právo mílové městu zaručilo monopol na řemeslnou výrobu v okruhu 1 české míle, tedy zhruba 11 km. Litoměřice se r. 1655 stávají srdcem litoměřické diecéze. Za německé okupace patřily Litoměřice do Sudet. V tomto období byla pod vrchem Radobýl vybudována rozsáhlá podzemní továrna Richard.

Kulturní památky

Významnost Litoměřic dokládá i bohatost architektonických památek. Historické centrum, obklopené značně zachovalým gotickým opevněním, je od roku 1978 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Některé gotické domy na Mírovém náměstí patří k jedněm z nejstarších trvale osídlených domů Čech. Je jím třeba Gotické dvojče, nejstarší zachovalý městský dům Čech, pocházející z 2. pol. 15. stol. Je charakteristický dvojitým štítem, v jehož prvním patře se nachází unikátní rozlehlá renesanční srubová místnost. Na náměstí nepřehlédnete Dům "Kalich", který si své jméno vysloužil díky vyhlídkové terase ve tvaru kalichu, nacházející se na střeše. V Litoměřicích za návštěvu stojí také Katovna, Jezuitská hvězdárna, renesanční radnice, dnes vlastivědné muzeum či Kostel Zvěstování Panny Marie.

Kultura a sport v Litoměřicích

Krom Oblastního muzea v Litoměřicích můžete za poznáním vyrazit do Severočeské galerie výtvarného umění. Ta schraňuje sbírky výtvarného umění od 14. do 20. století, pocházející především z Litoměřic a severních Čech. Největší výstaviště severních Čech, Zahrada Čech, je místem konání celé řady výstav i jiných kulturních akcí. Během letních měsíců v Litoměřicích probíhá mezinárodní festival, Litoměřické varhanní léto. Poněvadž už po staletí obyvatelé Litoměřic pěstují vinnou révu, nese se konec září ve znamení Litoměřického vinobraní. To je doprovázeno bohatým kulturním programem spojeným s dobovou středověkou výzdobou a přehlídkami. V Litoměřicích můžete zajít do mnoha sportovních zařízení, například na letní koupaliště na Písečném ostrově. Litoměřický Sokol Pokratice se může pochlubit týmem prosazujícím se ve skocích na trampolíně na mezinárodní úrovni.

Okolí Litoměřic

Okolí Litoměřic můžete poznat i z paluby výletní lodi, která pluje do Lovosic, Ústí nad Labem - Vaňov, Roudnice nad Labem, Píšťan jezero a Velkých Žernosek. Na okraji Litoměřic Na Bídnici se nachází úložiště jaderného odpadu Richard, kde vám podají odborný výklad o zneškodňování radioaktivního odpadu. Navštivte památník Terezín nebo hrad Hamburk, zámek Libochovice či Ploskovice. V okolí Litoměřic se nachází i řada přírodních skvostů, Bílé stráně či vrch Kalich.

TOPlist