Jihlava - informace o městě

Statutární město Jihlava, dnes centrum Vysočiny a domov cca 51 tisíc obyvatel, se nalézá na historické zemské hranici česko-moravské. Tímto královským horním městem protéká řeka Jihlava a celé Jihlavsko se vyznačuje malebností zachovalé krajiny Českomoravské vrchoviny.

Historie Jihlavy

Historické kořeny města Jihlava spadají na konec 12. století, kdy na návrší nad řekou Jihlavou byla založena slovanská vesnice s kostelíkem sv. Jana Křtitele. Dynamický rozvoj nejstaršího horního města startuje objevení ložisek stříbrných rud ve 40. letech 13. století, které sem přivádí osadníky z celé Evropy. Jihlava brzy získává královská privilegia a razí se zde mince. Jihlava se stává jedním z nejmocnějších královských měst a je prvním ve střední Evropě, kde se vedle městského práva kodifikuje i horní právo. Díky tomu je Jihlava po dlouhá staletí sídlem vrchního horního soudu. Koncem 14. století významnost hornictví oslabuje, ale jiné oblasti řemesel, především soukenictví, jeho úlohu přebírají. Město je těžce zasaženo a poničeno třicetiletou válkou. Jihlava dostává impuls k rozvoji až za vlády Marie Terezie, která pozvala nizozemské soukeníky do města, aby zmodernizovali výrobu. To vedlo k tomu, že je Jihlava v 2. pol. 18. století druhým největším producentem sukna v monarchii.

Jihlavské památky

Jihlava se vyznačuje jedinečnou kombinací gotické, renesanční a barokní architektury, která byla vyhlášena městskou památkovou rezervací již v r. 1951. Jihlava se může pochlubit nevýznamnějšími iluminovanými právnickými rukopisy a pozdně gotickými plastikami v Čechách. Po velkém požáru r. 1523 vzniká jihlavský typ domu s tzv. krytým dvorem. Ten spočívá v gotické dolní síni, nad nímž se otevírá renesanční prostor horní síně s arkádovou lodžií s toskánskými sloupy, zaklenutý obvykle sklípkovou klenbou a s freskovou výzdobou. Tento typ je uplatněn u řady domů na Masarykově náměstí, na kterém se nachází také Mariánský sloup a neslavný urbanistický počin z dob komunismu, obchodní dům uprostřed náměstí. Od 14. do 16. století postupně vznikalo Jihlavské podzemí, po Znojmě druhé největší v Čechách. Katakomby jsou tvořeny třemi podlažími a celková délka chodeb činí 25 km. Jednou z hlavních atrakcí městského opevnění je Brána Matky Boží. Za návštěvu stojí taktéž Dům Gustava Mahlera, Kaple Bolestné Panny Marie či židovský hřbitov.

Kultura a sport

V Jihlavě se nachází velké množství galerií, tou nejvýznamnější je Oblastní galerie Vysočiny, prezentující dílo českých autorů od 19. století po současnost. Každoročně probíhá koncem října Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. Po dobu dvou měsíců od poloviny září se v Jihlavě vzpomíná na Gustava Mahlera, který zde strávil část života, prostřednictvím Hudebního festivalu Mahler Jihlava. Ideálním rodinným výletem je návštěva Jihlavské ZOO, která byla první zoologickou zahradou  v Čechách bez mříží. Žije zde na 100 druhů zvířat, mezi nimi i vzácný papoušek Ara hyacintový. Přes léto probíhá komentované krmení zvířat a ukázky výcviku dravců a sov. V Jihlavě také Aeroklub, který pořádá vyhlídkové lety, tandemové seskoky, výcvik létání a parašutismus. Potápěčské centrum Autogar se naopak zaměřuje na výcvik potápění. V Jihlavě můžete lézt i na horolezecké stěně.

Okolí Jihlavy

Nedaleko Jihlavy leží město Polná, ve kterém můžete navštívit krom historických památek Městské muzeum a především regionální Muzeum židovské kultury. Zámek a historické centrum města Telč bylo díky své kráse zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Na vrchu Rudný se nachází kromě rozhledny také hornická naučná stezka.

TOPlist