Chrudim - informace o městě

Chrudim, někdejší královské věnné město, ležící v Pardubickém kraji, je městem střední velikosti s cca 24 000 obyvateli. Geograficky Chrudim leží ve Svitavské tabuli, na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny. Tato poloha ji udává rovinatý ráz a jedno z nejteplejších podnebí v Čechách. Chrudimí protéká řeka Chrudimka pramenící v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a vlévající se do řeky Labe v Pardubicích.

Historie města Chrudim

Archeologické výzkumy ukázaly, že území Chrudimi bylo osídleno již před 6 až 7 tisíci lety. Za dob Keltského osídlení byla Chrudim patrně zázemím velkého oppida, nacházejícího se na území osady Hradiště u Českých Lhotic. Od 7. – 8. století Chrudim osidlují Slované a v 9. století zde vzniká hradiště, jedno z center správy raného českého státu. Roku 1276 Přemysl Otakar II. zakládá na tomto území královské město. Chrudim se především díky své poloze na zemské cestě z Prahy na Moravu, přinášející ji významnost a rozvoj, stává ve vrcholném středověku jedním z předních měst českého království. Od roku 1307 náleží Chrudimi statut královského věnného města. Chrudim od období husitských válek stojí na protikatolické a později i protihabsburské straně, což postupně vede ke ztrátě jejího významu. Mezi významné chrudimské osobnosti patří Viktorin Kornel ze Všehrd (1460-1520), dramatik, herec, režisér a ředitel Stavovského divadla doby obrození Jan Nepomuk Štěpánek (1783-1844), či vynálezce lodního šroubu Josef Ressel (1793-1857).

Architektonické památky

Při návštěvě Chrudimi byste rozhodně neměli opomenout návštěvu Městské památkové zóny, která je jednou z nejkrásnějších a největších památkových zón východních Čech. Památková zóna, charakteristická zachovanou středověkou strukturou s památkově významnou zástavbou a se starými hradbami, má rozlohu 52 ha. V Chrudimi se nachází 98 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek. Mezi nejvýznamnější památky patří gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou Arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, novorenesanční a novobarokní Komplex muzejních budov, Novoměstská kašna, Stará radnice, Rodný dům Josefa Ressela či moderní Kotěrova vila.

Kultura v Chrudimi

Kromě Regionálního muzea se třemi stálými expozicemi, můžete také navštívit Muzeum loutkářských kultur zaměřené především na historii a současnost českého loutkového divadla. Toto zázemí umožňuje každoročně pořádat festival Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídku amatérského loutkářství, probíhající vždy na začátku července. Na začátku července probíhá také Festival Yanderov, podporující zejména mladé hudebníky a umělce.

Sport a okolí Chrudimi

Milovníci sportu v Chrudimi rozhodně nejsou ochuzeni o sportovní vyžití. Pro cykloturisty je vybudováno osm tras protínajících Chrudimsko. Zájemce o vodní sporty jistě potěší krytý plavecký bazén s celoročním provozem, sauna a letní koupaliště. Zimní stadion je otevřen celoročně, mimo zimní sezónu je základnou pro in-line aktivity. V Chrudimi je provozováno několik bowling barů a restaurací, tenisový kurt i fitcentra. Pokud byste chtěli shlédnout Chrudim z ptačí perspektivy Aeroklub Chrudim pořádá na letišti Chrudim vyhlídkové lety i různé výcvikové kurzy pro veřejnost.
Známou raritou okolí Chrudimi je 5 km od Chrudimi vzdálený Kostel sv. Bartoloměje v Kočí. V okolí Chrudimi můžete navštívit i řadu rozhleden například Rozhlednu na Zuberském kopci.

TOPlist