Benešov - informace o městě

Během cesty skrze Středočeský kraj, pokud zamíříte do jeho jihovýchodní části, narazíte na město Benešov. Toto okresní město leží mezi řekou Sázavou a bájemi opředenou horou Blaník. Poloha města na důležitých dopravních cestách městu Benešov dnes s cca 16-ti tisíci obyvateli přinesla rychlý rozvoj a významnost v historii Čech.

Historie města Benešov

Kořeny města sahají pravděpodobně do 2. pol. 11. století, kdy na místě dnešního Benešova jistý Benedikt (Beneš) založil a po sobě pojmenoval opevněný dvorec. Poloha dvorce na významné obchodní cestě z Prahy do jižních Čech vede k rychlému rozvoji. Již brzy zde roste osada, která je už v r. 1327 městečkem a r. 1512 městem s proslulým tržištěm. Husité město vypálili. I přes to v pohusitském období patří Benešov mezi nejvýznamnější města Čech, ve kterém se odehrála řada významných jednání a projevů. Poddaní se na celém Benešovsku roku 1627 bouří proti násilné rekatolizaci a město bylo místem boje i za třicetileté války roku 1648. Páni z Vrtby z Benešova v 18. století budují centrum kultury a vzdělanosti. K dalším významným mezníkům, které přinesly Benešovu rozkvět bylo v 1. polovině 18. století poštovní spojení s Prahou a vybudování železniční trati z Prahy přes Benešov do Českých Budějovic. Za nacistické okupace bylo v Benešově vytvořeno cvičiště SS.

Kulturní památky Benešova

Kulturní památkou s bohatou historií je kostel sv. Mikuláše na Karlově. Původní výstavba byla ranně gotická z 2. pol. 13. století a gotický je i později přistavěný presbytář. Z tohoto období se kostel sv. Mikuláše honosí dochovanými gotickými portály, v presbytáři lomenými okny a křížovou žebrovou klenbou. Po husity založeném požáru byl kostel přestavěn v renesančním stylu roku 1583 a 17. století kostelu přináší barokní přestavbu. Kostel se pyšní sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a obrazy Ignáce Raaba. Za návštěvu stojí také torzo Minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie z 13. století, Nová radnice či piaristická kolej s barokním kostelem sv. Anny z počátku 18. století, jejíž návrh vytvořil Giovanni Battista Alliprandi.

Kultura a sport

Milovník umění během návštěvy Benešova nejspíše zavítá do Muzea umění a designu Benešov. Muzeum schraňuje sbírky výtvarného umění, grafiky, fotografie a designu z 20.století. Výtvarné umění lze shlédnout i v Galerii Karlov. I dramatické umění má v Benešově své místo. V Městském divadle Benešov začínal například Jiří Kodet.
V Benešově sídlí řada sportovních zařízení, ve kterých můžete aktivně trávit volný čas. Nalézají se zde tenisové kurty i přetlakové tenisové haly, otevřený i krytý bazén, ve kterém jsou vedeny i lekce aquaerobicu. Multifunkčním centrem je v Benešově S-centrum Benešov.

Výlet do okolí

Pobyt v Benešově a okolí se neobejde bez výletu na zámek Konopiště. Tato původně středověká pevnost vystavěná Tobiášem z Benešova za svou více než 700 letou historii hostila řadu pánů. Sídlem bylo pro Šternberky, Lobkovice, Albrechta z Valdštejna či Františka Ferdinanda d´Este. S krásou Konopišťského parku, národní kulturní památkou, se seznámíte na naučné stezce parku. Vynechat nemůžete ani výstup na horu Blaník, plošně nejmenší chráněnou krajinou oblast. Zajímavým výletem by mohla být i zřícenina Kozí hřbet, Hrad Kožlí, Mrač či památník Josefa Lady. Při výletě do okolí můžete krajinu poznat po různých cyklotrasách, naučných stezkách nebo shlédnout krásnou krajinu z vrcholku skal v lezecké oblasti Měsíční údolí u Poříčí nad Sázavou.

TOPlist