Největší výběr ubytování v ČR

rezervace ubytování Přihlášení 844 468 359

Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů 

Služba

Je zajištění všech služeb zahrnutých v určitém pobytu prostřednictvím stránek www.hotely.cz .

Poskytovatel služby

Je společnost Avarenta, a.s., která provozuje cestovní agenturu, IČ: 27527999, obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, sp.zn. B.265.

Ubytovací zařízení

Zde Uživatel čerpá služby na základě podané objednávky.

2. Cena Služby 

a) Poskytovatel neúčtuje Uživateli žádné zprostředkovatelské poplatky; 

b) Na ceně Služby se Uživatel a Poskytovatel dohodnou vždy předem 

3. Platební podmínky 

a) dohodnutou cenu Služby platí Uživatel buď Poskytovateli předem nebo cenu hradí Uživatel přímo v Ubytovacím zařízení

b) po předplacení dohodnuté ceny vystaví Poskytovatel ve prospěch Uživatele potvrzení o platbě a poukaz na pobyt (tzv. ´voucher´)

4. Stornopodmínky 

a) v případě zrušení objednávky ze strany Uživatele, nebo při neodebrání objednané služby nebo její části, je Poskytovatel oprávněn Uživateli vyúčtovat smluvní pokutu, odpovídající níže uvedenému % z dohodnuté ceny Služby takto:

         1. 0% - při oznámení storna objednávky 14 dní a více před dnem nástupu Služby

         2. 10% - 7 až 13 dní

         3. 30% - 3 až 6 dní

         4. 50% - do 48 hod.

         5. 100% - v případě neomluveného nedojezdu

b) Poskytovatel může v oprávněných důvodech smluvní pokutu prominout.

5. Ostatní ustanovení

a) Poskytovatel je oprávněn informovat Uživatele o nabízených službách;

b) Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny a staly se platnými dne 1.5.2008.

TOPlist